Notícies
Foto: Policia Local d'Altafulla
26 de març del 2020
Balanç positiu dels primers dies d’activació del DUPROCIM a Altafulla
El consistori el va aplicar directament en fase d’emergència un cop l’executiu espanyol va aprovar l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus
L’Ajuntament d’Altafulla manté actiu des del passat 19 de març el pla d’actuació de protecció civil que s’emmarca dintre del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Ho va fer directament en fase d’emergència un cop s’aprovés l’estat d’alarma per part del govern de l’Estat arran de la pandèmia del COVID-19 i que, per tant, requeria de l’actuació immediata amb l’objectiu de portar a terme, en línies generals, un conjunt d’accions encaminades a dirigir la població cap a un confinament a casa i així reduir al màxim el número de contagis.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de Protecció Civil. Aquest document es va aprovar el març de 2019 pel Ple de l'Ajuntament i està homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

L’organigrama del DUPROCIM està configurat per la Coalcaldia, el regidor de Protecció Civil, la Comissió Municipal de Protecció Civil, formada per tècnics municipals, tècnics d’altres administracions i voluntariat; i el Comitè d’Emergències, format per un consell assessor amb regidors tècnics de seguretat local, sanitaris i emergències, i el Gabinet d’Informació Municipal.

El balanç d’aquests primers dies d’activació ha estat molt positiu, segons ha remarcat el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, que ha subratllat la “bona col•laboració de tots i totes i l’adequada coordinació que s’ha realitzat en el conjunt”.

El batlle també ha reconegut que el DUPROCIM “és un document que no està pensat per una pandèmia com aquesta”, tot i que atorga una sèrie d’eines cabdals a les diferents àrees del consistori amb les quals es poden coordinar unes amb les altres per tractar els assumptes més rellevants del coronavirus.

Tots els departaments involucrats en el DUPROCIM defineixen els protocols de comunicació i operació necessaris per al seu bon funcionament, incorporant documents, llistats de contactes i registres per un fer un seguiment i control del pla d’emergències, del personal implicat en les tasques encomanades durant la seva durada al personal municipal.

Aquestes tasques van des de l’ordre i avisos a la població, intervenció, logística i acollida, coordinació i emergències, protecció de les persones i elements més vulnerables, entre d’altres.
Jordi Molinera, coalcalde d'Altafulla
Jordi Molinera, coalcalde d'Altafulla
Social
Et recomanem
Visites a la Vil·la romana dels Munts
Instal·lacions obertes de dimarts a diumenge
Més informació a www.mnat.cat
Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla
Cada primer dissabte de mes a les 11:00h.
Reserves a l'Oficina de Turisme d'Altafulla i al 977 651 426
Taller d'alimentació terapèutica
Cada dijous a les 18:00h. a la sala Teresa Manero
Informació i inscripcions a mriambau@altafulla.altanet.org
Agenda cultural d'Altafulla
Consulta-la sencera a: www.altafulla.cat/agenda-altafulla
Edita: Ajuntament d'Altafulla