Notícies
11 de desembre del 2015
Urbanisme d’Altafulla obligarà a identificar públicament totes les obres del municipi a partir de l’1 de gener
Els responsables hauran de col·locar una placa, que serà facilitada per l’Ajuntament, en un lloc visible mentre durin els treballs a la via pública
La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo, ha anunciat que, a partir de l’1 de gener de l’any vinent, totes les obres, tant majors com menors, hauran d’estar identificades públicament a través d’un distintiu municipal.

D’aquesta manera, es farà arribar als responsables de les actuacions que actualment estan en marxa a la població una placa identificativa feta d’un material resistent en la qual han d’aparèixer totes les dades principals que caracteritzen els treballs. Els propietaris hauran de col·locar-la en un lloc visible de manera que es puguin consultar mentre durin les obres a la via pública. Segons la responsable d’Urbanisme, “l’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar la tasca municipal dirigida, principalment, al control de les obres que es duguin a terme a la vila, tant a l’interior del nucli urbà com a les zones perifèriques del terme municipal”.

Les principals dades que han de constar en l’informe són el número d’expedient, l’obra a realitzar, la situació, el promotor que porta a terme els treballs, el director de l’actuació, així com el director d’execució de l’obra, la data de concessió de la llicència i el temps estimat de finalització dels treballs. D’aquesta manera, el control de les obres serà més ràpid i eficient.
Marisa Méndez-Vigo, regidora d'Urbanisme
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla