Notícies
22 de setembre del 2015
Els residents i comerciants afectats per les obres del carrer Martí d’Ardenya podran recollir el distintiu d’aparcament a la Policia Local a partir d’aquest dijous
La circular va adreçada a tot el veïnat dels carrers Martí d’Ardenya, Sant Martí, Sant Antoni Abat, carrer de Dalt, Lleó i Baixada de la Torreta
Les obres del carrer Martí d’Ardenya d’Altafulla s’iniciaran el proper 29 de setembre. La previsió és que els treballs finalitzin en un termini de vuit setmanes, de manera que per Nadal o fins i tot abans, ja haurien d’estar enllestits. Començaran, segons ha avançat la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, per la cantonada del carrer Martí d’Ardenya amb el de Sant Antoni Abat.

Mentrestant, alguns dels carrers patiran canvis de senyalització, modificacions de sentit en la circulació, i d’altres, com és el cas del carrer Sant Martí i el carrer de Dalt, es tallaran al trànsit i únicament en podran fer ús els residents o les persones que hi tinguin un negoci. En el cas del carrer Sant Martí, els mateixos veïns han decidit no estacionar durant aquest període en el vial. Aquestes modificacions s’aplicaran d’acord amb un Pla de Senyalització especial definit de forma conjunta amb la Policia Local.

Per aquesta raó, els residents, comerciants i persones amb aparcament afectats per les obres del carrer podran recollir el distintiu per estacionament a la Policia Local a partir d’aquest dijous 24 de setembre.

L’actuació, que finalment tindrà un cost de 149.154€, consistirà en l’enderroc de les actuals voreres i calçada, la construcció de noves voreres més amples amb un panot adequat de pedra natural, i la formació d’una nova calçada més estreta, a la mateixa alçada de les voreres, amb paviment bituminós. Un dels punts més significatius serà la supressió de l’aparcament al carrer, donat que per la seva estretor dificulta la circulació rodada i de vianants, així com la instal•lació de diversos elements de mobiliari urbà: jardineres, bancs, lluminàries, entre d’altres, que permetran assolir un caràcter de nucli històric per a la via i afavorir la seguretat dels vianants.

En aquesta proposta també es contemplen la formació d’una canalització d’aigües pluvials soterrada, actualment inexistent; la connexió dels desguassos de pluvials de cada casa a la xarxa general, i el soterrament de les instal•lacions aèries existents, com ara el cablejat elèctric.
Marisa Méndez-Vigo, regidora d'Urbanisme
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla